top of page
Social_Profile_Mirko.jpg

Healing betyder ’helbredelse’ og at 'gøre hel'. Som healer arbejder jeg ud fra et holistisk menneskesyn, hvor krop, psyke og sjæl ikke kan adskilles, men er en del af det hele, der er dig.

Healing er en dyb og transformerende måde at arbejde med selvudvikling på. Gennem healingen vil du få mere ro, balance og kantakt med dig selv og dit inderste, gennem en proces hvor der arbejdes på alle planer i dig - mentalt, følelsesmæssigt, kropsligt og energetisk. Healingen hjælper dig med afklaring, og med at slippe og forløse dine blokeringer. Og den hjælper dig til at mærke dig selv, så du kan begynde at skabe det liv, du ønsker.

Healing bygger på den antagelse, at alt er energi. Energi kan stagnere, eller skabe tyngder og ubalancer, der bevidst eller ubevidst påvirker vores væren i verden. Disse ubalancer eller blokeringer i energisystemet kan komme til udtryk i sindet, kroppen, tankerne eller følelserne. Gennem healingen kan vi være med til at genskabe balancen, og få en højere kontakt til vores dybeste visdom gennem sjæls- og hjertekontakt.

Healingen kan hjælpe dig til at få en større ro, balance og nærvær i dig selv. Og samtidig arbejdes der dybt i dig, for at du kan begynde at slippe de blokeringer (mentalt, følelsesmæssigt, kropsligt, energetisk) der hindrer dig i at leve det liv, du dybest set ønsker. Og i takt med at du slipper det, du ikke længere har brug for, åbnes der for kontakten til din sjæls potentiale, dit hjertes visdom, og din egen højere intuition der kan guide dig i livet.

To healinger vil aldrig være ens. Det kan føles roligt, afslappende og fredfyldt. Eller det kan være mere intenst, hvis der arbejdes ind i følelseslag, traumer, sorg eller andre tyngder eller blokeringer, der skal forløses. De fleste oplever dog healingen som en meget smuk og rørende oplevelse, uanset hvad der kommer igennem.  

Mit fornemste arbejde som healer består i at understøtte dig i din proces. Jeg er blot kanalen – men det er dig, der skaber forandringerne.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte mig på telefon eller mail. Du er også velkommen til at booke en tid, hvis du gerne vil prøve en behandling på egen krop, inden du beslutter dig for den videre proces. Så tager vi sammen en snak om, hvad du har brug for i dit liv lige nu - og om healing er det rigtige for dig.

bottom of page