top of page
solopgang

Soul Awareness

Et forløb for dig, der for alvor ønsker at skabe transformation og forandring i dig selv og i dit liv.

Det er vores tanker, handlinger og følelser, der definerer, hvordan vi er i verden. Og gennem bevidstheden skaber vi selv det liv vi lever, gennem vores overbevisninger og mønstre. Hvis det er sådan, så burde det være enkelt at skabe et liv, hvor vi er i balance og trivsel. Men det er ikke altid så enkelt.

En del af det handler om, at de ubevidste mønstre styrer langt størstedelen, af det liv vi lever. Faktisk er det sådan, at 95 % af vores tanker er styret af underbevidstheden og overbevisninger – og kun 5 % er bevidste for os.

Derudover sker der det, når vi er i stress, sorg, angst eller uro, at vi lukker ned for den del af hjernen (og bevidstheden), hvor vi har kontakt til intuitionen og kreativiteten. Altså den skabende del af livet, hvor vi ser nye muligheder og nye perspektiver, og skaber ud fra flow og balance.

 

Det er derfor helt essentielt, at vi begynder at blive bevidste om de tanker vi har, de mønstre vi har og de overbevisninger vi har med os i livet. Det er også vigtigt, at vi ud fra et hjerne- og hjertemæssigt perspektiv begynder at skabe ro og balance, så vi kan åbne for de dele af os selv, hvor vi inviterer lyset, glæden og kærligheden ind, som skabende kraft i vores liv.

 

I efteråret tilbyder jeg et forløb, der er bygget op omkring samtale, bevidsthedsøvelser og healing, hvor vi arbejder med disse aspekter af os selv. Igennem samtale og øvelser arbejder vi med hjernen og nervesystemet for at skabe ro og balance, så du kan aktivere den tilstand i dig selv, hvor du kan åbne dig for den intuitive balance i din krop og bevidsthed.

 

Samtidig arbejder vi med healing med det, der ligger til grund for de overbevisninger og mønstre, som du bærer med dig i verden. Ved udrensning af gamle mønstre og traumer gennem healing, arbejdes der dybt på mange planer. Det der kommer til overfladen kan have rod i barndommen, traumer igennem livet, karmiske energetiske blokeringer fra tidligere liv, osv. Somme tider bringes de til bevidstheden for at blive forløst, og andre gange forløses de energetisk i energisystemet.

 

Hjertet er det sted, der forbinder krop, bevidsthed og sjæl, og den portal hvorudfra du kan leve et liv i overensstemmelse med hvem du er. Og sjælen bærer en visdom med sig, om hvem du er og hvad du skal i livet. Sjælskontakt og åbning af hjertecenteret er en aktiv og grundlæggende del af forløbet. Og vi vil hver gang lave øvelser og/eller healing til åbning af hjertecenteret og sjælskontakt.

 

Noget af det der typisk arbejdes med i et Soul Awareness forløb er:

  • Forståelse af sammenhængen mellem hjerne, hjerte, krop og bevidsthed. 

  • Forståelse af nervesystemet og dets indvirkning på vores mønstre, reaktioner og evne til at være i flow i livet

  • Indre barn healing (traumer og mønstre opstået i barndommen)

  • Traumehealing (omkodning og lysaktivering af traumer)

  • Karmisk healing (i fht. Både dette og tidligere liv)

  • Hjertehealing og sjælskontakt

  • Spirituel udvikling og kontakt til den del af dig, der er forbundet med universets lys og den uendelige kilde af visdom og kærlighed.

 

Hvordan lige præcis dit forløb kommer til at folde sig ud, er ikke til at sige på forhånd. Det afhænger af dig, hvor du er på din livsrejse; hvad du er klar til at åbne for og hvad du er klar til at slippe.

 

Som kanal vil jeg i sessionerne få kontakt til dine guider, engle og andre højt vibrerende energier, som kærligt og omsorgsfuldt hjælper med at vise vejen for netop dig og din proces lige nu og her.

 

Da det er forløb der arbejder dybt i dig, kan du forvente, at du vil være træt efter sessionerne, idet der vil komme en forløsning af gamle mønstre og stagneret energi (følelser, tanke- og handlemønstre, kedafdethed, sorg, vrede osv.). Alt er, som det skal være, men er blot et udtryk for, at du er i proces. Giv derfor dig selv tid og ro til at være og til at mærke i tiden efter en session.

 

Forløbet består af 5 sessioner af ca. 2 timers varighed.

 

Pris: 4500 kr. (norm. 5670 kr.)

bottom of page